Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. 2. Zakres usługi obejmuje wycinkę drzew na drodze wojewódzkiej nr 106 w łącznej ilości 107 szt. Prace związane z usunięciem drzew obejmują: oznakowanie miejsca robót, wycięcie drzew na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, wywiezienie drewna, uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego. 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się