15) Wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy na terenie 21. BLT Świdwin

» Opis zapytania

Nazwa: Wycinka drzew
Opis: Wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy na terenie 21. BLT Świdwin
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy na terenie 21. BLT Świdwin.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 30.08.2019r.
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

Ofertę wraz z formularzem cenowym należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/21blot.

Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.21blot.wp.mil.pl,
w zakładce Zamówienia publiczne po dniu 22.07.2019 r.

Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

Złożone oferty mogą zostać wycofane bądź zmienione przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowy sposób złożenia oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie platformy zakupowej.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

21 Baza Lotnictwa Taktycznego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się