Pielęgnacja małych drzewek rosnących na terenie miasta i gminy Polkowice

» Opis zapytania

Nazwa zadania: „Pielęgnacja małych drzewek rosnących na terenie miasta i gminy Polkowice” w ramach zadania: „Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej” Dział 900 Rozdział 90004 Paragraf 4300.

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja małych drzewek rosnących na terenie miasta i gminy Polkowice, wg poniższych wytycznych:
a) wykonanie misy o promieniu 0,6 m wraz z wyłożeniem kory ogrodowej drobno mielonej o warstwie ok. 5 cm. Rozłożona ściółka musi być oddalona do nasady pnia o min. 5-10 cm,
b) uzupełnienie misy drzewa korą ogrodową drobno mieloną o warstwie ok. 5 cm,
c) wymiana palików stabilizujących drzewo - paliki powinny być zamontowane w odległości 30 – 40 cm od bryły korzeniowej, impregnowane ciśnieniowo i mieć średnicę 6 cm, wysokość palika musi być dostosowana do wysokości korony drzewa, jednak nie niższe niż 1,80 m, ponowne ustabilizowanie drzewa powinno zostać wykonane 3 palikami,
d) poprawa palików przechylonych stabilizujących drzewo, przez ponowne wbicie w ziemię i ponowne ustabilizowanie drzewa - paliki powinny być zamontowane w odległości 30 – 40 cm od bryły korzeniowej, impregnowane ciśnieniowo i mieć średnicę 6 cm, wysokość palika musi być dostosowana do wysokości korony drzewa, jednak nie niższe niż 1,80 m, ponowne ustabilizowanie drzewa powinno zostać wykonane 3 palikami.
e) demontaż zniszczonych palików stabilizujących drzewo,
f) przycięcie korony drzew,
g) przycięcie odrostów na pniu drzewa,
h) podlewanie drzewa, min. 40 l wody/drzewo, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r., od 15.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i od. 15.05.2021 r. do 30.09.2021 r., tj. szacunkowo przez 368 dni, szacowana ilość drzew do podlewania to ok. 307 szt., z uwagi na fakt, iż drzewa najlepiej podlewać co trzy dni, będą one podlewane w systemie ok. 102 szt. na 1 dzień,
i) poprawianie brzegów mis, odchwaszczanie i spulchnienie,
j) wymiana poprzeczek stabilizujące paliki,
k) montaż/uzupełnienie poprzeczki stabilizującej paliki,
l) wymiana wiązań stabilizujących drzewo,
m) montaż/uzupełnienie wiązania stabilizującego drzewo,
n) nawożenie drzewa.

Pod pojęciem „małe drzewka” rozumie się drzewa, które zostały posadzone w okresie ostatnich ok. 5 lat i nie są objęte pielęgnacją na podstawie innych umów. Typowanie drzew odbywać się będzie w sposób wskazany w §5 ust. 1 pkt a) umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się