Zawór kulowy o pełnym przelocie kołnierzowym o wąskiej zabudowie DN 200 PN 16 z przekładnią mechaniczną ( indeks 9410316200WZ 48).

» Opis zapytania

Nazwa: Zawór kulowy o pełnym przelocie kołnierzowy o wąskiej zabudowie DN 200 PN 16 z przekładnią mechaniczną(indeks 9410316200WZ 48)
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Poznań , dnia 19.07.2019 AQUANETS.A.61-492Poznańul.Dolna Wilda 126 Komórka Organizacyjna EZZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT 1. Warunkidostawy: • Zawór kulowy o pełnym przelocie, kołnierzowy o wąskiej zabudowie DN 200PN 16 z przekładnią mechaniczną ( indeks9410316200WZ 48) - 2 sztuki· Szacunkowawartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert.· Miejscedostawy : Magazyn Centralny ul. DolnaWilda 126 Poznań.· Kosztydostawy po stronie dostawcy.· FakturaVAT dołączona do towaru.· Ofertaw walucie PLN.· Dostawa w terminie do 6 tygodni od momentuzłożenia zamówienia. · Zamawiający możeunieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę,którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.· Ofertę należyzłożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złożynajkorzystniejszą ofertę zobowiązanyjest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierzefirmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres e-mail:piotr.kozera@aquanet.pl· Złożenie ofertyprzez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych wzaproszeniu oraz umowie.· Wprzypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przeznajkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający maprawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.· Oferent,który złożył najkorzystniejszą ofertę a odmówi podpisania umowy po zakończonej aukcji będzie wykluczony zmożliwości składania ofert w postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.· Wszelkie pytaniaproszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS. 2. Warunki płatności: Płatność 30 dni od daty dostarczeniafaktury. 3. Termin składania ofert: 25.07.2019 Osoba prowadząca rozeznanie:Piotr Kozera

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Aquanet


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się