Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo – finansowych: Przebudowa drzewostanów, wycinanie drzew niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne), hodowla lasu. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa, Klonów i Chełmowa Góra. Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S2, S4) gatunek So masa 1084 m3 Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 15,16 ha. Część II - Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra. Zabiegi pielęgnacyjno - ochronne z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra. Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (W, S2, S4) gatunek Md masa 1579 m3. Zrywka drewna grupy W gatunek Md 1254 m3. Melioracje agrotechniczne powierzchnia zredukowana 11,26 ha. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej Części. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Realizacja poszczególnych Części będzie się odbywała na obszarze Obwodów Ochronnych właściwych dla danej części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Suchedniowska 4
Bodzentyn 26-010
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
Bodzentyn 26-010
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się