Zakup wraz z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie wokół Radiostacji

» Opis zapytania

Drzewa: Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ – wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’ - 150szt
- obwód pnia 18 - 20 cm
- wysokość pnia (miejsce szczepienia) 200cm - 225cm
Krzewy: Taxus x media ‘Hilli’ - Cis pośredni ‘Hilli’ - 1300szt
- wysokość roślin 80 -100 cm
Zamówienie obejmuje :
- dostawę wraz z posadzeniem materiału szkółkarskiego w pierwszym wyborze uprawiany w kontenerach zgodnie z normą BN-65-9125-02 lub równoważną normą branżową dla materiału szkółkarskiego,
- przygotowanie terenu pod posadzenie roślin
- wykopanie dołu wraz z wymianą ziemi
- posadzenie
- palikowanie
- wykonanie misy
- rozścielenie kory
- podlewanie
- pielęgnację nasadzeń w okresie 3-letnim
Wskazania jakościowe:
Drzewa -
- powinny być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny
- powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego ga-tunku i odmiany
- kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla danej odmiany, wieku i wielkości drzewa
- system korzeniowy powinien być prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować drobne korzenie
- pień powinien być prosty
Krzewy -
- powinny być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny
- powinny być prawidłowo uformowane i posiadać cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany
- powinny być zgodne z parametrami podanymi dla poszczególnej odmiany i gatunku
- system korzeniowy powinien być prawidłowo rozwinięty
Wady niedopuszczalne dla drzew i krzewów:
- kora drzewa nie może być uszkodzona, zwiotczała lub przemarznięta
- złe zrośnięcie szczepionej odmiany z podkładką
- źle wykształcona korona
- porażenie przez szkodniki i oznaki chorobowych
- uszkodzenie mechaniczne roślin
- pęknięcia kory, martwica
- zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru dostawy poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby z korzeni roślin w kontenerze). Kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną roślinę w ten sposób.
3. Sadzenie drzew:
- sadzenie drzew do dołów o wymiarach 0,8 x 0,8 m głębokości 0,6 m, z wymianą całkowitą podłoża na ziemię urodzajną
- sadzenie rzędem w odległości co najmniej 4 m drzewo od drzewa
- palikowanie (3 szt z taśmą)
- wykonanie misy, rozścielenie kory i obfite podlanie po posadzeniu
4. Sadzenie krzewów:
- w rzędzie co 40 - 50 cm
- rozścielenie kory i obfite podlanie po posadzeniu
5. Pielęgnacja po posadzeniu w okresie 3 - letnim:
- wymiana roślin chorych, suchych i zdeformowanych
- usuwanie posuszu, uszkodzonych pędów oraz ciecia pielęgnacyjne i formujące
- podlewanie jeden raz w tygodniu w pierwszym roku po posadzeniu następnie według potrzeb
- odchwaszczanie ręczne w obrębie drzew i krzewów
6. Wykonawca zobowiązuje się:
- ustalić termin wykonania prac z Zamawiającym na 2-dni przed rozpoczęciem prac
- przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu pod nasadzenia oraz potwierdzenia odbioru drzew i krzewów co do jakości przez pracownika Zamawiającego /Inspektora nadzoru/.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Strzelców Bytomskich
Gliwice 44-109
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich
Gliwice 44-109
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się