Dostawa: PRZEWÓD 215.A.61.000.12 GUMOWY

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu:
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. PRZEWÓD 215.A.61.000.12 GUMOWY x 6 szt.


Data realizacji : 2 tygodnie


UWAGA:
W przypadku ewentualnej dostawy wszystkie elementy powinny być trwale opisane zgodnie z numerem rysunku (zgodnie z podstawowymi wymaganiami jakościowymi- w załączeniu).

Warunki dostawy :
KGHM ZANAM S.A.
Magazyn 123
59-101 Polkowice
ul. Kopalniana 7

Warunki płatności (potwierdzić w kryteriach ogólnych):
Przelew w terminie min. 60 dni od daty otrzymania towaru wraz z oryginałem faktury.

Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy.
Towar dostarczony z godnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw (w załączeniu)

Realizacja ewentualnego zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu - plik w załączeniu

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez zgody właściciela.

Kontakt w sprawie:
KGHM ZANAM Spółka Akcyjna :
Mariusz Stankiewicz - Specjalista ds. Zakupów tel. 076/847-09-17;
e-mail: mariusz.stankiewicz@kghmzanam.com

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dział Zakupów, Kopalniana 7, 59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Sprzęt audio
  • Wywóz i utylizacja odpadów
  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Dział Zakupów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się