Budowa systemu nawadniania Szkółki Leśnej Grabowiec

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi budowa budynku pompowni Projektowany budynek zostanie wykorzystany jako pompownia dla systemu nawadniania istniejącej Szkółki Leśnej w Grabowcu. Budynek będzie parterowy, wolnostojący, bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°. Podstawowe dane budynku : Powierzchnia użytkowa – P_u = 24,75 m² Powierzchnia zabudowy – P_z = 32,24 m² Kubatura – V = 114,0 m3 Wysokość do okapu – h_1= 2,44 m p.p.t. Wysokość do kalenicy – h_2= 4,35 m p.p.t. Szerokość elewacji frontowej – 6,20 m. doprowadzenie energii elektrycznej do budynku pompowni wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej i alarmowej w budynku pompowni wyposażenie technologiczne budynku pompowni (zestaw pompowy, filtry, układ sterowania oraz nawożenia) budowa dwóch naziemnych zbiorników wody 18,29 m i pojemności 1000,84 m³ każdy doprowadzenie wody ze studni głębinowej do naziemnych zbiorników wody rurociągiem PE DN Ø 110 mm wykonanie rurociągu po stronie ssącej PE DN Ø 200 mm wykonanie rurociągu PE DN Ø 50 mm zasilającego altanę ogrodową wykonanie dojazdu do budynku pompowni wykonanie przewiertu pod drogą gminną wykonanie rurociągów głównych PE DN Ø 160 mm oraz PE DN Ø 200 mm wykonanie systemu deszczowania na kwaterach siewnych na rurociągach PE DN Ø 50 mm oraz PE DN Ø 75 mm wykonanie zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych utwardzenie ażurowe pod ramię deszczujące zakup i instalacja deszczującego ramienia polowego na kwaterze wykonanie drenażu rozsączającego wody popłuczne Ø 125 mm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Studziwodzka 39
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
ul. Studziwodzka 39
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się