“Naprawa prawego (od wew.) siłownika automatycznej bramy rozwiernej w KP Serock przy ul. Pułtuskiej 7.”WZP-509/MW/19

» Opis zapytania

Nazwa: “Naprawa prawego (od wew.) siłownika automatycznej bramy rozwiernej w KP Serock przy ul. Pułtuskiej 7.”
Opis: : Naprawa mechaniczna (z ew. wymianą) prawego (od parkingu wew.) siłownika automatycznej bramy rozwiernej z siłownikiem typu CAME Krono 300 z doposażeniem w 5 szt. pilotów wraz zaprogramowaniem, wymianą uszkodzonych elementów, regulacją i uruchomieniem bramy (siłownik nie daje się zasprzęglić). Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z użytkownikiem.
Ogłoszenie WZP-509/MW/19
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury , proszę potwierdzić )
Kompletnośc oferty (Czy załączano skan oferty podpisanej przez upoważnioną osobę i potwierdzającej wszystkie warunki zapytania ofertowego? proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wymagane dokumenty i oświadczenia będących integralną częścią składanej oferty:
- Oferta sporządzona w języku polskim winna zawierać: cenę netto i brutto w PLN i potwierdzenie pozostałych warunków niniejszego zapytania.
Po podpisaniu oferty, zawierającej pełen zakres zapytania, przez uprawnioną osobę jej skan należy załączyć na stronie platformy.
Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto usługi
Celem określania zakresu usługi możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z użytkownikiem:
-wejście na obiekt - kier. obiektów KPP Legionowo p. M. Mierzyński tel.510231877 (od 8 do16).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.