ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. EZP/467/2019 - ODKURZACZ Z FILTREM HEPA S555

» Opis zapytania

Nazwa: ODKURZACZ Z FILTREM HEPA S555
Opis: ODKURZACZ Z FILTREM HEPA S555 PRZEZNACZONY DO PRACY W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH W ARCHIWACH, MUZEACH ORAZ BIBLIOTEKACH, W MAGAZYNACH, PRACOWNIACH KONSERWATORSKICH. W ZESTAWIE 8 ZRÓŻNICOWANYCH KOŃCÓWEK, TORBA, PASEK NA RAMIĘ, FILTRY, ZESTAW 5 WORKÓW ORAZ 2 ELASTYCZNE WĘŻE.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (... dni od złożenia zamówienia, proszę podać.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na dostawę ODKURZACZA Z FILTREM HEPA S555.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny w terminie do 31.12.2019r.

2. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

3. Dostawca zobowiązuje się do:

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację.

4. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.

5. Gwarancja: min. 12 miesięcy.
6. Termin realizacji dostawy: prosimy o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji dostawy.Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 17, kom.507-967-016 - Katarzyna Fuhrmann.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się