ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO , MYJĄCEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, myjącego dla służby żywnościowej wraz z montażem szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz warunki dostawy, gwarancji, montażu i przechowywania (stanowiący jego integralną część).
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą urządzeń, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty ubezpieczenia transportu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca dostarczy urządzenia w oryginalnych opakowaniach, wraz z kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi.
5. Wykonawca dostarczone urządzenia ma obowiązek zamontować oraz wstępnie uruchomić w celu sprawdzenia ich sprawności.
6. Zamówienie odbędzie się 1 raz w ciągu trwania umowy.
7. Wykonawca dostarczy urządzenia na adres wskazany przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania urządzeń partiami. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury i urządzeń, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych.
9. Wykonawca zobowiązany jest dopisać w kolumnie 8 model oferowanego sprzętu, w kolumnie 9 producenta oferowanego sprzętu.
3.2. Dostęp do przedmiotu zamówienia.
W celu zapoznania się warunkami realizacji zadania ( wymiary pomieszczeń, wymiary klatek schodowych , przyłącza techniczne : woda, kanalizacja, wentylacja). Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej.

Terminy wizji lokalnych:
 JW. 4340 15 WOG Choszczno ul.: Drawieńska 42, dnia 15.07.2019 r., godz. 9 00, odpowiedzialny, p. Stanisław BUREK tel.: 605 215 509

 w JW. 4340 15 WOG Szczecin Podjuchy ul.: Metalowa 39, dnia 15.07. 2019 r. godz. 1200, odpowiedzialny, p. Anna GADOMSKA tel.: 511 623 949

 w JW. 4340 15 WOG Stargard, m. Bielkowo, dnia 16.07.2019 r. godz.
1200, odpowiedzialny, p. Stanisława OLSZEWSKA tel.: 261 451 781

 JW. 4340 15 WOG Stargard, ul. AL. Żołnierza 37, 73-110 Stargard, dnia 16.07.2019 r. godz. 900, odpowiedzialny, p. Czesława MAŁOWICKA tel.: 261 451 779


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się