sprawa 74/PA/2019 Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

» Opis zapytania

zamówienie polega na świadczeniu usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni obejmujących wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew i krzewów, nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w skład których wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy Bydgoszcz, Skarbu Państwa oraz Spółki ADM.
Świadczenie powyższych usługi obejmuje w szczególności wykonywanie takich czynności jak:
- pielęgnacja zieleni,
- wycinka drzew i krzewów
- prześwietlanie drzew,
- cięcia interwencyjne wraz z usuwaniem samosiejek,
- karczowanie mechaniczne i chemiczne, ‘
- usuwanie karpin
- wywóz biomasy,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- rekultywacja terenów
- zagospodarowanie terenów jako wykonanie docelowych zabiegów zapewniających odpowiednie wykorzystanie zrekultywowanych gruntów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się