Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drobnego sprzętu AGD i RTV na potrzeby RZGW w Białymstoku oraz jednostek podległych”
2. Zaoferowany sprzęt AGD i RTV jest fabrycznie nowy i wolny od wad, wyprodukowany najpóźniej w roku poprzedzającym rok dostawy oraz posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świdectwa jakości itd.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, nie gorsze od produktów opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wycenie ofertowej. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.