Interwencyjne usunięcie obumierających drzew parkowych na terenie parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z pocięciem grubizny i frezowaniem karp pni, a także interwencyjna pielęgnacja koron drzew

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: wycince drzew rosnących na terenie założenia pałacowo – ogrodowego w Wilanowie i zagrażających osobom przebywającym w ich sąsiedztwie wraz z pocięciem grubizny tych drzew i dokonaniem frezowania karp ich pni, a także przeprowadzeniu pilnych prac arborystycznych w obrębie koron drzew celem usunięcia obumierających konarów i posuszu grubego także zagrażającego osobom przebywającym w cieniu koron tych drzew
2) Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach Umowy wykonania zadania, ponad zamówienie podstawowe, zgodnie z „Formularzem ofertowym” oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się