„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta Nr 1, Dom Studenta Nr 2, Dom Studenta Nr 3, Dom Studenta Nr 4, Dom Studenta Nr 5, Dom Studenta Nr 6, Dom Pracownika Naukowego, obiekty świadczące usługi hotelarskie „HERA”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.
3. Wszystkie elementy sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).
4. Oferowany sprzęt musi posiadać gwarancje europejskie.
5. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
6. Dostawca zobowiązuje się sprzęt wnieść i rozpakować w miejscu wskazanym przez Kierownika obiektu.
7. Dostawca zobowiązuje się do zabrania starego, zużytego sprzętu do utylizacji i opakowań po nowym sprzęcie
w dniu dostawy.
8. Harmonogram dostawy produktów będzie ustalany indywidualnie z każdym z Kierowników obiektów.
9. Adresy obiektów, do których dostarczany będzie sprzęt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:
1) Dom Studenta Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 97/99, 02-089 Warszawa;
2) Dom Studenta Nr 2, ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa;
3) Dom Studenta Nr 3, ul. Kickiego 9/12, 04-397 Warszawa;
4) Dom Studenta Nr 4, ul. Zamenhofa 10 A, 00-187 Warszawa;
5) Dom Studenta Nr 5, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa;
6) Dom Studenta Nr 6, ul. Radomska 11, 02-323 Warszawa;
7) Dom Pracownika Naukowego, ul. Smyczkowa 9 i 11, 02-678 Warszawa;
8) HERA, ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa.
10. Sprzęt ma być dostarczony do obiektów Zamawiającego, ustawiony, podłączony do odpowiednich instalacji technicznych i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.


39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania;
39711000-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi;
39713430-6 – Odkurzacze;
31522000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe;
39711360-0 – Piekarniki;
39711420-9 – Płyty grzewcze (AGD);
39711361-7 – Kuchenki elektryczne;
39711100-0 – Chłodziarki i zamrażarki;
39711362-4 – Kuchenki mikrofalowe.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się