Dostawa: wyposażenia pracowni/warsztatów kształcenia zawodowego w zawodzie: kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń AGD w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
oraz dostawa urządzeń AGD w ramach projektu pn. „Akcja-kwalifikacja 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się