Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew znajdujących się na terenie Lotniska Warszawa-Babice

» Opis zapytania

Nazwa: Wycinka drzew na terenie lotniska Warszawa Babice
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Centrum UsługLogistycznych, działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.zaprasza do złożenia oferty na wycinkę drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu, znajdujących się na terenie Lotniska Warszawa-Babice, rosnących na terenie położonym przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57 w dzielnicy Warszawa Bemowo. Drzewa usytuowane są na działce ewidencyjnej nr 1/8, obręb 6-08-10, zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy nr 39/2019.Nieruchomość jest w trwałym zarządzie MSWiA, przekazana w użytkowanie Centrum Usług Logistycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2019 | 14:12


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Centrum Usług Logistycznych


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się