„Zakup i montaż wyposażenia w sprzęt nagłośnienia, oświetlenia i urządzeń AV dla potrzeb Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2- Infrastruktura Bibliotek w ramach projektu:" Metamorfoza Filii Bibliotecznych w Piasecznie - Jakość Biblioteki Plus".

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie przy ulicy Jana Pawła II. 55. Przetarg obejmuje zakup wyposażenia scenicznego , nagłośnienia i oświetlenia dla potrzeb działalności biblioteki. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek w ramach projektu „Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie – jakość Biblioteki Plus”.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określają:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - Dostawa i montaż wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Jana Pawła II 55 w Piasecznie.
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy - Zakup wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie przy ulicy Jana Pawła II 55. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek w ramach projektu „Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie – jakość Biblioteki Plus”.
Załącznik nr 3 – wzór umowy – „Zakup wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie przy ulicy Jana Pawła II 55.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się