Dostawa AGD dla potrzeb Filii Żłobka nr 5 przy ul. K i M Barskich 45 z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1 – Dostawa sprzętu AGD elektrycznego. Zadanie nr 2 – Dostawa kubków, talerzy, misek, noży, desek, sztućców, chochli, dzbanków oraz innego sprzętu niezbędnego do stosowania w pionie żywienia. Zadanie 3 – Dostawa GN, pokrywek do GN i garnków. Znak postępowania: ZP-12/WZŻ/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa AGD z podziałem na trzy zadania .
2.2.Zadanie 1 : Dostawa elektrycznego sprzętu AGD
2.3.Zadanie 2: Dostawa kubków, talerzy, misek, noży, desek, sztućców, chochli, dzbanków oraz innego sprzętu niezbędnego do stosowania w pionie żywienia.
2.4. Zadanie 3 – Dostawa GN, pokrywek do GN i garnków
2.4. Znak postępowania: ZP-12/WZŻ/2019.
2.5.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2.1 , 2.2 i 2.3 do SIWZ.
2.6.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy znajduje się w projekcie umowy – Załącznik nr 6.1 , 6.2, 6.3 do SIWZ.
2.7. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot umowy posiadający certyfikat zgodności CE i oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej . Deklarację Zgodności Wykonawca będzie musiał dostarczyć w dniu dostawy.
2.8. Asortyment będący przedmiotem umowy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Na dostarczonym przedmiocie umowy musi być piktogram świadczący o tym ,że zaproponowany
sprzęt gospodarstwa domowego jest dopuszczony do kontaktu z żywnością.
2.9 Asortyment musi być przeznaczony do mycia i wyparzania w zmywarkach.
3.0. Elektryczny sprzęt AGD musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz informacje dotyczące użytkowania i konserwacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się