Budowa 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.
2) W poszczególnych MOR przyjęto różne konfiguracje obiektów kubaturowych, są to :
a) Wiata nr 1
Wiata przeznaczona jest na miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Znajduje się na planie kwadratu. Zwieńczona jest dachem dwuspadowym wspartym na dwóch rzędach, lekko pochylonych na zewnątrz słupów drewnianych oraz dwóch ścianach murowanych, pełnych, stanowiących tylny narożnik wiaty. Kalenica dachu ustawiona przekątnie do podstawy, wznosi się ku odkrytemu przodowi tworząc charakterystyczny szpiczasty wierzchołek. Pod zadaszeniem zostaną zamontowane stoliki z ławkami.
b) Wiata nr 2 z sanitariatami
Jest to wiata na rowery z przyległym do niej zapleczem sanitarnym. Obiekt znajduje się na planie prostokąta, który stanowi wspólną podstawę obu części. Całość zwieńczona jest wspólnym dla obu części dachem drewnianym, jednospadowym, pokrytym gontem, wspartym jednym końcem na rzędzie czterech słupów, zaś drugim spoczywającym na ścianach murowanego budynku. Słupy drewniane lekko rozchylają się na zewnątrz. Dwie ściany zewnętrzne stanowiące dłuższy bok, pokryte podobnie jak i dach gontem drewnianym, również pochylone są na zewnątrz i do środka budynku. Ściany szczytowe prostopadłe do terenu, obłożne na zewnątrz kamieniem łupanym.
c) Wieża widokowa
Wieża widokowa przeznaczona jest na funkcje rekreacyjne. Wieża jest w formie prostopadłościanu wokół, którego wsparte są biegi schodów prowadzące na trzy platformy widokowe. Pierwsza z nich przylega do najniższego spocznika schodów i ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Druga platforma w kształcie prostokąta znajduje się nieco wyżej i stanowi jednocześnie spocznik schodowy. Najwyższa z nich, również na planie prostokąta, stanowi główny punkt widokowy. Wieża zwieńczona jest dachem jednospadowym, przykrywającym dwie najwyższe platformy, wznoszącym się w kierunku widokowym. Wieża wykonana jest w konstrukcji stalowo-drewnianej.
Uwaga! Ze względu na różne warunki terenowe zaprojektowano obiekty w dwóch wariantach „A” i „B”, stanowiących lustrzane odbicie względem siebie.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu w części MOR i wież widokowych: budowę przyłączy do sieci elektro – energetycznej; przyłącze do sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika na nieczystości płynne; przyłącze do sieci wodociągowej; placów utwardzanych, miejsc na ognisko, drobne formy architektoniczne.
4) Zamówienie nie obejmuje dostawy toalet przenośnych a jedynie przygotowania pod nie miejsc zgodnie z dokumentacją projektową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się