Sprzedaż składników majątku trwałego - urządzeń do pielęgnacji zieleni z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska

» Opis zapytania

Informujemy, iż w dniach od 21.06.2019 r. do 05.07.2019 r. do godz. 10:30 na
Platformie SWOZ w formie zapytania RFx w formie aukcji zwyżkowej wystawiono do sprzedaży składniki majątku trwałego z TAURON Wytwarzanie S.A. Odział Elektrownia Łaziska.

Numer referencyjny postępowania RBL/Sp/003/2019.

Przedmiot sprzedaży:
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy SWOZ: swoz.tauron.pl

Warunki udziału w postępowaniu zawarto z załączniku "Ogłoszenie.pdf".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się