Zakup sprzętu AGD

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego na wskazany powyżej adres, leżą po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić)
Faktura (faktura elektroniczna - wysłana @ w dniu dostawy lub faktura papierowa dostarczona razem ze sprzętem w dniu dostawy - proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

Zakup sprzętu AGD:
- lodówka WHIRLPOOL ARG 590/A+ lub inna o równoważnych wszystkich parametrach - ilość 2 szt,
- czajnik bezprzewodowy elektryczny BOSCH TWK 3A011 lub inny równoważny we wszystkich parametrach za wyjątkiem pojemności. Dopuszczalna pojemność: min. 1,5l - max 1,7l.

1. Termin realizacji zamówienia - 2 dni robocze od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

2. Miejsce dostawy: Magazyn Żywnościowy Wydziału Zaopatrzenia KSP, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego na wskazany powyżej adres, leżą po stronie Wykonawcy.

4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą wystawioną na dane: Komenda Stołeczna Policji, ul.Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, NIP 5251930070

5. Faktura elektroniczna wystawiona i wysłana na adres mailowy grzegorz.wojcicki@ksp.policja.gov.pl w dniu dostawy lub faktura papierowa dostarczona razem ze sprzętem w dniu dostawy.

6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z ogłoszeniem oraz opisem przedmiotu zamówienia - w załączeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.