Zapytanie na zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi

» Opis zapytania

Nazwa: Rębak/rozdrabniacz do gałęzi
Opis: opis techniczny , proszę załączyć do oferty uzupełniony opis techniczny
Ilość: 1 [szt.]

Adres dostawy:
Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Gwarancja (24 miesiące, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o . w Grodzisku Wlkp. zaprasza do składania ofert na:

zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi o następujących parametrach:


Ilość noży - Co najmniej 4
Maksymalna średnica rozdrabnianego materiału - 10 cm
Liczba wałków - 2 ( w tym przynajmniej 1 napędzany)
Napęd wałków - Hydrauliczny
Moc silnika - 25 KM
Typ paliwa - Benzyna naturalna 95
Rozruch - Elektryczny
Hamulec - najazdowy
System podawania materiału - Hydrauliczny no- stress
DMC maszyny z przyczepą - Max .750 kg
System - Bębnowy, pozwalający na rozdrabnianie gałęzi drzew iglastych
Przyczepa - Urządzenie zamontowane na przyczepie jednoosiowej. DMC urządzenia z przyczepą nie przekracza 750 kg
Termin gwarancji - 24 miesiące
Termin dostawy: 2 tygodnie od złożenia zamówienia.
Koszty dostawy: po stronie dostawcy
Dostawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi urządzenia.

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/gpk , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Osoba do kontaktu w przypadku pytań technicznych dot. rębaka p. Roman Kryś tel. 602 643 603.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus (pn-pt 7:00-17:00) pod nr 22 101 02 02

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem

» Dane nabywcy

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.