Dostawa uszczelnienia mechanicznego H75N/35-00 EagleBurgmann

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.

Postepowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO H75N/35-00 PRODUKCJI EAGLEBURGMANN - SZT. 1

Pary cierne: węglik krzemu/węglik krzemu
Elastomery: EPDM

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny
--------------------------------------------------------------------------------

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym produkcie równoważnym (zawarto w załączniku nr 2, zakładka "Dokumenty")

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: *Instrukcja montażu,
*Świadectwo jakości

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się