Wykonywanie mechanicznego: przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2019 r

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu – mechaniczne wykonanie przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych, do realizacji na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2019.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, część pierwsza.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 części 1.. Zestawione tam zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 część 2. do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 3 część 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

OGLĘDOWSKA 4
STASZÓW 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STASZÓW
OGLĘDOWSKA 4
STASZÓW 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się