Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zabiegach pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań.
2. Zamówienie podzielone jest na 4 części:
1) Zadanie I. Teren gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki Stęszew;
2) Zadanie II. Teren gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las;
3) Zadanie III. Teren gmin: Mosina , Kórnik , Kleszczewo , Kostrzyn;
4) Zadanie IV. Teren gmin: Swarzędz , Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina.

3. W skład zamówienia wchodzą następujące usługi:
1) wycinka/przycięcie krzewów i odrostów od drzew w ilości :
Zadanie I – 14 660m2
Zadanie II – 500m2
Zadanie III – 17 300m2
2) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew polegających na cięciu suchych gałęzi i konarów, formowaniu korony oraz podkrzesaniu drzew, wycince odrostów w ilości:
Zadanie I – 567 sztuk
Zadanie II – 192 sztuk
Zadanie III – 775 sztuk
Zadanie IV – 150 sztuk
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych.
4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik 6 do SIWZ.
5. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o Odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21 ze zm.). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą.
6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca prowadzonych prac zgodnie z własnym zatwierdzonym projektem organizacji ruchu . Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Oznakowanie musi być utrzymywane w należytym stanie przez cały czas wykonywania usługi.
7. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zielona 8
Poznań 61-851
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
Poznań 61-851
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się