Sukcesywna dostawa dla jednostek Poczty Polskiej S.A. chemii gospodarczej i środków czystości BHP

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-06-12
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Formularz Ofertowy:

Wykaz dostaw:

Projekt umowy:

Wykaz miejsc dostaw i osób do kontaktu:

Protokół Odbioru:

Informacja RODO:

Załącznik do formularza ofertowego i projektu umowy - KALKULACJA CENOWA:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się