Powrót

Administracja systemami bazodanowymi ORACLE BPSC oraz wirtualizacją środowiska ORACLE

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zdalne wsparcie i prace administracyjno-techniczne systemów bazodanowych Oracle oraz wirtualizatora Oracle Virtual Machine (OVM), na których zainstalowana jest aplikacja Impuls Evo firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA z siedzibą w Katowicach dla IBS. Systemy zamawiającego znajdują się Data Center obsługiwanym przez SI-Consulting Sp. z o.o. umiejscowionym we Wrocławiu.

Planowany harmonogram postępowania:
12.06.2019 – wysłanie zapytania ofertowego (Impel),
14.06.2019 – potwierdzenie uczestnictwa w postępowaniu (Oferent),
24.06.2019 – przesłanie odpowiedzi na zapytania oferentów do treści SIWZ (Impel),
TK 26-27/2019 – spotkania merytoryczne (Oferent/Impel),
12.07.2019 – złożenie oferty (Oferent),
TK 30-31/2019 – Spotkania negocjacyjne z wybranymi Oferentami (Impel, Oferent).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2019 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się