Dostawa sprzętu do budowy sieci dostępowej w technologii bezprzewodowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do budowy sieci dostępowej
w technologii bezprzewodowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się