Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków i lokali 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków i lokali 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Część 1
Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Część 2
Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków użytkowych oraz budynków garażowych (garaże wolnostojące, garaże podziemne, zespoły garaży wolnostojących i boksów motocyklowych) 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


Część 3
Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Grębałowskiej 23/25 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Część 4
Wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych budynków i lokali mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Część 5
Wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych budynków i lokali użytkowych oraz budynków garażowych (garaże wolnostojące, garaże podziemne, zespoły garaży wolnostojących i boksów motocyklowych) 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Część 6
Wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych budynku siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Grębałowskiej 23/25 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się