Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Miejskiego Zakładu Budynków Sp z o.o. w Stalowej Woli. Etap II.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych i armatury dla Miejskiego Zakładu Budynków Sp z o.o. w Stalowej Woli. Etap II, wg opisu poniżej.

Część 1. Dostawa nr 1 Ofiar Katynia 24
Część 2. Dostawa nr 2 Hutnicza 3.
Część 3. Dostawa nr 3 Hutnicza 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ i formularz rzeczowo-cenowy Zamawiający przewiduje prawo opcji w każdej pozycji wymienionej w formularzu rzeczowo-cenowym. Prawem opcji objęte jest do 15% ilości przedmiotu zamówienia, wymienionego w formularzu rzeczowo-cenowym . Przewidując prawo opcji Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do 15% po cenach zaoferowanych w formularzu rzeczowo-cenowym na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wynikającego z jego aktualnych potrzeb, w różnych terminach w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy przewiduje możliwość zmiany (wydłużenia) terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego i finansowego umowy (łącznie z opcją)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Ul. R. Dmowskiego
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Rury

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
Ul. R. Dmowskiego
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się