Powrót

Znaki drogowe wraz z tabliczkami

» Opis zapytania

Znak B-2 "Zakaz wjazdu" fi 600 mm ze słupkiem o dł. 3,50 m + obejmy z tabliczką o wym.: 250mm x 600mm "Nie dotyczy pojazdów PKP i uprawnionych" do zawieszenia pod znakiem dla ISE Olsztyn. Znak B-36 "Zakaz parkowania" fi 600 mm ze słupkiem o dł. 4,00 m + obejmy z tabliczką T-24 o wym.: 290mm x 480mm tabliczka wskazująca, że "Pozostawienie pojazdu na tym terenie grozi odholowaniem na koszt właściciela" i z tabliczką o wym.: 250mm x 600mm z informacją "Nie dotyczy pojazdów posiadających zezwolenie PKP S. A.". Tabliczki zostaną zawieszone pod znakiem oraz tabliczka o wym.: 600mm x 400mm "zakaz wywozu śmieci" ze słupkiem o dł. 3,00 m + obejmy dla ISE Działdowo. Dostawa do w/w Sekcji Eksploatacji na koszt Wykonawcy. Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej I generacji. Do złożonej oferty na Platformie Zakupowej należy dołączyć deklarację zgodności na wykonane znaki i tabliczki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się