Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Zadanie I
Utrzymanie zieleni wysokiej znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych, nie będących drogami.
Zadanie obejmuje:
- konserwację drzewostanu (mechaniczna wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjno - techniczne koron drzew) – ok. 250 szt.,
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne krzewów – ok. 50 m2,
- prace awaryjne (usuwanie zwisających gałęzi i wiatrołomów) – ok. 16 szt.,
- frezowanie pni drzew – ok. 10 szt.,
- nasadzenia drzew – ok. 15 szt.

W trakcie prac należy także usuwać posusz z drzew i krzewów.
Wszystkie czynności obejmują uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

Biorąc pod uwagę klimat (występujące silne wiatry) oraz wymaganą dyspozycyjność Wykonawcy, Zamawiający wymaga, aby baza Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w okresie realizacji umowy, była zlokalizowana na terenie miasta Wałbrzycha lub
w odległości nie większej niż 15 km od granic administracyjnych miasta.


Zadanie II
Utrzymanie zieleni wysokiej znajdującej się w pasie drogowym dróg publicznych
i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.
Zadanie obejmuje:
- konserwację drzewostanu (wycinka mechaniczna drzew, cięcia pielęgnacyjno – techniczne drzew, frezowanie pni drzew) – ok. 343 szt.,
- sadzenie drzew – ok. 183 szt.,
- zakup sadzonek drzew: klon zwyczajny – 36 szt., klon jawor – 27 szt., głóg pośredni – 3 szt., lipa drobnolistna – 27 szt., klon polny – 41 szt., wierzba krucha – 10 szt., buk pospolity – 12 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., jesion wyniosły – 1 szt., lipa szerokolistna – 2 szt., kasztanowiec zwyczajny – 6 szt., klon czerwony 5 szt., dąb szypułkowy – 12 szt.,
- prace awaryjne – usuwanie przewróconych drzew w wyniku zdarzeń losowych (np. wiatrołomów) – ok. 12 szt.,
- prace awaryjne - usuwanie nadłamanych konarów zwisających niebezpiecznie lub leżących pod drzewem – ok. 15 szt.,
- wycinkę odrostów z pnia drzew i samosiejek – ok. 300 szt.,
- odsłonę skrajni drogowej pionowej/poziomej – ok. 6000 mb,
- odsłonę znaków drogowych, opraw lamp ulicznych – ok. 20 szt.,
- wycinkę lub przycięcie krzewów – ok. 80 szt.,
- formowanie żywopłotów – ok. 1.000 m2,
- prace pielęgnacyjne w skupiskach krzewów (skwery) - odchwaszczanie, usuwanie nieczystości – ok. 1.000 m2.
W trakcie prac należy także usuwać posusz z drzew i krzewów.
Wszystkie czynności obejmują uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia prac.

Ze względu na prace prowadzone w pasie drogowym pod ruchem, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, które należy wykonać szybko i profesjonalnie nie powodując znacznych utrudnień w ruchu oraz biorąc pod uwagę klimat (występujące silne wiatry) oraz wymaganą dyspozycyjność Wykonawcy, Zamawiający wymaga, aby baza Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w okresie realizacji umowy, była zlokalizowana na terenie miasta Wałbrzycha lub w odległości nie większej niż 15 km od granic administracyjnych miasta Wałbrzycha.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się