Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Wspólna, ul. Żabia

» Opis zapytania

Nazwa: Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Wspólna, ul. Żabia
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Numer uprawnień zawodowych (Proszę podać numer uprawnień zawodowych)

Opis i specyfikacja:

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza uprawnionych geodetów do złożenia oferty dotyczącej wykonania:
mapy sytuacyjnej nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obrębu 0005 jako działki nr: 691, 743,807, 725/3, 760 oraz w razie konieczności innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, zajętych pod drogi publiczne gminne:ul. Wspólną i ul. Żabią, do celów regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). W opracowaniu należy określić granice zajęcia przedmiotowych nieruchomości pod pas drogowy w dniu 31.12.1998 r. zgodnie z definicją zawartą w art.4 pkt. 1 i 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
I TERMIN WYKONANIA PRACY
Do 31 października 2019 r.

II KRYTERIUM OCENY OFERTY
Cena.
III MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 14:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi prawne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski Starachowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się