Powrót

Dostawa krzeseł obrotowych i stacjonarnych

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: dostawa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-06-07
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: zachodniopomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, pomorskie, mazowieckie, małopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ogłoszenie o zamówieniu:

informacja dla Wykonawców:

Wzór formularza ofertowego:

Wzór formularza rzeczowo-cenowego:

Wzór wykazu dostaw:

Wzór umowy:

Zał. do umowy-wykaz płatników i miejsc dostaw:

Zał. do umowy-wzór protokołu odbioru:

Informacja dla osób przeznaczonych do kontaktu:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się