OZNAKOWANIE KOMUNIKACYJNE "kraje pochodzenie z flagami" do tabliczek na warzywa owoce - INTERMARCHE- dostawa na jeden magazyn w SWADZIMIU

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Płatność przelewem po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu dokumentów dostawy lub po zakończonym okresie rozliczeniowym. Termin płatności – nie krótszy niż 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.

Proszę potwierdzić i zaproponować termin.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu). Miejsce dostawy magazyn GRUPY MUSZKIETERÓW: ITM Baza Poznańska sp. z o.o., Ul. Św. Mikołaja 3, 62-080 Swadzim.

Proszę potwierdzić)
Referencje (Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.).

Proszę jeżeli to możliwe załączyć je tutaj.)
Kwestionariusz (Proszę o wypełnienie kwestionariusza w pliku: "03_Kwestionariusz z sadów i pół" i go załączyć.)
Termin ważności oferty (Termin ważności oferty musi wynosić minimum do 30 06 2019r.

Proszę potwierdzić.)
Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: (Aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON.

Proszę je załączyć.)
Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (Sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Proszę je załączyć.)
Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US (Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US.

Proszę je załączyć.)
Stałość ceny do 31 12 2019 (Stałość ceny do 31 12 2019 po podpisaniu umowy współpracy.

Proszę potwierdzić.)
Pierwsza dostawa (wg. ilości w zapytaniu) po złożenia zamówienia (Pierwsza dostawa jak najszybciej najlepiej 3-7 dni, roboczych, po złożenia zamówienia .Kolejne na wywołanie w terminie 10 dni roboczych.

Proszę wpisać termin dostawy pierwszego zamówienia (ilość dni roboczych))
Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. (Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU.

Proszę potwierdzić.)
Informacje o firmie: (a. Nazwa firmy,
b. Adres siedziby,
c. Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty.

Proszę podać powyższe dane.)
Pakowanie : (Pakowanie w kartonach na paletach Euro. Jeden asortyment na jednej palecie. Proszę podać dane logistyczne: tj. ile ilość sztuk danego produktu mieści się w kartonie, jego wymiary, waga oraz ile takich kartonów mieści się na palecie EURO (ile szt. kartonów na warstwie i ile warstw.

Proszę o informacje.)
Umowa o zachowanie poufności. (Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Proszę potwierdzić gotowość podpisania takiego porozumienia jeżeli będzie taka konieczność.)
Próbki (Proszę potwierdzić możliwość dostarczenia bezpłatnych próbek produktów na życzenie na adres siedziby ITM POLSKA:

Proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

Temat zapytania: OZNAKOWANIE KOMUNIKACYJNE "kraje pochwodzenie z flagami" do tabliczek na warzywa owoce - INTERMARCHE

WSPÓŁPRACA : dostawa na jeden magazyn w SWADZIMIU,
Nakład : pierwsze zamówienie wg. ilości w zapytaniu, kolejne na wywołanie,

06.65.2019
Kupiec:Łukasz SobolewskiI. Wstęp
Grupa Muszkieterów to największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy 370 supermarketów Intermarché i Bricomarché. W Centrali Grupy w pod poznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie około 13 000 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii,Portugalii.II. Warunki ofertowania
1. Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Spółki ITM POLSKA lub spółek jej podlegających wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie ofertowania przez Oferenta,
2. Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Spółkę ITM POLSKA,
3. ITM POLSKA zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie,
4. Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie stanowi żadnego zobowiązania ITM POLSKA w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki niezostanie podpisana umowa o współpracy.

III. Specyfikacja
Celem zapytania jest ustalenie warunków zakupu oznakowania komunikacyjnego dla sieci sklepów Intermarche.
OPIS / Specyfikacja:


1) Wkłady kraje pochodzenia z flagami do tabliczki cenowej w STARYM KONCEPCIE
PCV 0,15mm, druk i wymiary wg. projektów, pakowanie 1 komplet, nakład 100 opakowań.2) Wkłady kraje pochodzenia z flagami do tabliczki cenowej w NOWYM KONCEPCIE

PCV 0,15mm, druk i wymiary wg. projektów, pakowanie 1 komplet, nakład 120 opakowań.3) Wkładka kraje pochodzenia z flagami do MAŁEJ tabliczki cenowej na OiW, do wsunięcia za etykietę z prawej strony

PCV 0,3mm, druk i wymiary wg. projektów, pakowanie 1 komplet : 11 krajów,, nakład 100 opakowań.

Dostawa: na jednej palecie jeden rodzaj asortymentu do magazynu w Swadzimiu.
Nakład : pierwsze zamówienie wg. ilości w zapytaniu, kolejne na wywołanie w terminie 7-21dni,
Dostawy na paletach Euro wg. zamówienia
Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).
Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU.
Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro.
Opis na produkcie: nazwa produktu, kod ITEM8 (kod nadany w zamówieniu dla produktu przez zamawiającego), kod EAN oraz cechy, pakowanie itp.

Miejsce dostawy magazyn GRUPY MUSZKIETERÓW: ITM Baza Poznańska sp. z o.o., Ul. Św. Mikołaja 3, 62-080 Swadzim.
Płatnik: SCA PR Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000044594, REGON 631030739, NIP 7821977018.IV. Informacje dodatkowe / kryteria
Stałość ceny do 31 12 2019Kryteria oceny ofert:
1. Cena,
2. Termin,
3. Zgodność ze specyfikacją,
4. Zgodność z obowiązującymi w POLSCE i UE przepisami,


V. Wymagania formalne
1. Załączniki mogą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (należy wtedy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w KRS) oraz musi uwzględniać wszystkie warunki wskazane w paragrafie IV, a zakres świadczonych usług musi być tożsamy z elementami zawartymi w paragrafie III.
2. Oferta dodatkowo powinna zawierać informacje:
a. Nazwa firmy,
b. Adres siedziby,
c. Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty,
d. Wycenę w walucie PLN,
3. Warunki płatności:
a. Płatność przelewem po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu dokumentów dostawy lub po zakończonym okresie rozliczeniowym,
b. Termin płatności – nie krótszy niż 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT,
4. Warunki zamówienia: zamówienie składane pocztą elektroniczną,
5. Zalecane załączniki do oferty:
a. Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.)
b. Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US,
d. Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
e. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok,
f. Ewentualnie: pełnomocnictwo,
Wszelkie dokumenty, które winny być dołączone do Oferty w postaci skanu, mogą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentacji KRS lub posiadającą aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania spółki. Wszelkie pełnomocnictwa proszę wówczas wysłać wraz z ofertą.


VI. Klauzula poufności
Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności.


VII. Termin
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone za pośrednictwem platformy złożone do dnia 22.05.2019 do godz. 16.00
2. Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3. W przypadku pytań do przedmiotu zapytania należy je przesyłać za pomocą platformy zakupowej,
4. Proces przetargowy planujemy zakończyć do 31.05.2019r,
5. Termin ważności oferty musi wynosić minimum do 30.06.2019r.


VIII. Załączniki

1) Proszę o wypełnienie kwestionariusza w załączonym pliku: "03_Kwestionariusz z sadów i pół".


Pozdrawiam
Łukasz Sobolewski
Kupiec
tel. +48 61 66 51 235 tel. kom. +48 519 407 625

ITM Polska sp. z o.o.Dział Administracji i Zakupów Niekomercyjnych
ITM Polska sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052836, REGON 632239507, NIP 7780000892 Kapitał zakładowy 103 391 500,00 zł
www.muszkieterowie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się