Zapytanie ofertowe dot. kwartalnych dostaw taśm ocynkowanych o gr. od 0,5x1000mm do 1,0x1000mm w gat. DX51 D Zn-275 na III kwartał 2019 r.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Oferta Wykonawcy (Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione.)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
offer_value (Wartość oferty)
offer_value ()

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu firmy KAEFER SA, zapraszam do wyceny kwartalnych dostaw taśm/blach ocynkowanych o gr. od 0,5x1000mm do 1,0x1000mm w gat. DX51 D Z 275:
Wycena dotyczy łącznie 64 tony blachy ocynkowanej, Zn-275 inny rodzaj powłoki nie wchodzi w grę:
1. Taśma ocynkowana 0,5x1000 mm gat. DX51 D Z 275 w ilości 3500 kg, razem 7 kręgów o wadze ~500 kg = 3,5 tony,
2. Taśma ocynkowana 0,6x1000 mm gat. DX51 D Z 275 w ilości 2000 kg, razem 4 kręgi o wadze ~500 kg = 2 tony,
3. Taśma ocynkowana 0,75x1000 mm gat. DX51 D Z 275 w ilości 14500 kg, razem 29 kręgów o wadze ~500 kg = 14,5 tony,
4. Taśma ocynkowana 0,75x1000 mm, gat. DX51 D Z 275 w ilości 5000 kg, razem 5 kręgów o wadze ~1000 kg = 5 ton,
5. Taśma ocynkowana 1,0x1000 mm gat. DX51 D Z 275 w ilości 35000 kg, razem 35 kręgów o wadze ~1000 kg = 35 ton,
6. Taśma ocynkowana 1,0x1000 mm gat. DX51 D Z 275 w ilości 4000 kg, razem 8 kręgów o wadze ~500 kg = 4 tony.Termin realizacji kontraktu:
Rozpoczęcie realizacji dostaw: od 1-go lipca 2019 r.
Zakończenie realizacji dostaw: do 30-go października 2019 r.


Wymagania opakowania materiału:
Każdy krąg zapakowany na oddzielnej palecie (obowiązkowe palety bezzwrotne), zabezpieczony folią na czas transportu i składowania, chodzi o zabezpieczenie kręgu jako całości. Gilza papierowa mile widziana, ale nie jest to warunek konieczny.


Dostawy:
W cenie materiału prosimy ująć wszystkie koszty dostaw.
99% wszystkich dostaw będą dostarczane do oddziału Tarnów i Połaniec.


Prosimy o uwzględnienie dodatkowych kosztów z związanych z małymi dostawami. W przypadku, gdy cena materiału zawiera koszty "małych dostaw", prosimy o wstawienie "0" w okno "dodatkowe koszty małych dostaw".


Poniższe zapytanie ma na celu ustalenie ceny wyjściowej materiału oraz warunków dostaw.


Płatności:
Wymagany termin płatności ustala się na minimum 60 dni, o daty wystawienia faktury VAT za dostawę materiału (za wywołanie).


Prosimy o przesłanie wstępnej oferty cenowej - odpowiedzi na zapytanie ofertowe na adres:
zakupy@kaefer.com do dnia 10.06.2019 r. do godziny 12:00.KAEFER SA zastrzega sobie prawo do:
1. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, po zakończeniu aukcji elektronicznej,
2. Wyboru dostawcy,
3. Przerwania i / lub zakończenia postępowania przed czasem,
4. Zrezygnowania z wyboru dostawcy wskazanego materiału, bez podania przyczyn.


Pozdrawiam
Tomasz Gawlik
Dział Zakupów - Procurement Department
KAEFER SA
Biuro w Płocku
ul. Zglenickiego 52 A
09-411 Płock, Polska
Tel. +48 24 26 76 677
Tel. +48 665 730 300
Fax +48 24 26 76 661

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.