Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska „Bolko” przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska „Malina” przy ul. Olimpijskiej w Opolu

» Opis zapytania

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających oraz przebywających na terenie organizowanych kąpielisk przez uprawnionych ratowników wodnych, na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Usługa będzie świadczona zgodnie z poniższym harmonogramem: Kąpielisko Bolko oraz kąpielisko Malina w dniach od 23 czerwca 2019 roku do dnia 01 września 2019 roku włącznie w godzinach 10:00-19:00, ilość ratowników: minimum 9 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. harmonogramu. Przewidywana łączna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi minimalnie 5751 (71 dni x 9 godzin x 9 os.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się