Dostawa wraz z montażem i demontażem namiotów na dni Stęszewa

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Zapoznanie i akceptacja z projektem umowy (Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje projekt umowy.)
Termin dostawy i montażu (Wykonawca potwierdza termin dostarczenia oraz montażu hali namiotowej )
Termin demontażu i odbioru (Wykonawca potwierdza termin demontażu i odbioru hali namiotowej.)
Zaleganie/ niezaleganie z podatkami na rzecz Gminy Stęszew (Proszę o załączenie skanu, wypełnionego, podpisanego odpowiedniego oświadczenia)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Dostawę, montaż i demontaż hal namiotowych na dni Stęszewa.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin dostawy i montażu: 22.06.2019 roku do godziny 8:00;
- termin demontażu: 23.06.2019 roku od godziny 13:00
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61-8-197-141
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się