„Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się pod nadzorem Starosty Pajęczańskiego, które obejmuje:
Lp. Gmina Obręb ewidencyjny Powierzchnia/ha
1. Działoszyn 1,2,3,4 (miasto Działoszyn), Bobrowniki, Działoszyn, Grądy, Kapituła Sęsów, Kiedosy Szczepany, Kolonia Lisowice, Lisowice, Niżankowice, Raciszyn, Sadowiec, Szczyty, Trębaczew, Zalesiaki 2342
2. Pajęczno Pajęczno miasto, Barany, Czerkiesy, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Janki, Kurzna, Lipina, Makowiska, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Patrzyków, Podmurowaniec, Podładzin, Siedlec, Tuszyn, Wręczyca, Wydrzynów, Ładzin, Łężce 928
3. Kiełczygłów Beresie Duże, Beresie Małe, Brutus, Chorzew, Chruścińskie, Dryganek, Dąbrowa, Glina Duża, Glina Mała, Gumnisko, Huta, Kiełczygłów, Kiełczygłów Okupniki, Kiełczygłówek, Kule, Kuszyna, Ławiana, Lipie, Obrów, Osina Duża i Mała, Otok, Pierzyny, Podrwinów, Skoczylasy, Studzienica, Tuchań 975
4. Rząśnia Augustów, Biała, Broszęcin, Będków, Gawłów, Kodrań-Kopy, Krysiaki Broszęckie, Kolonia Broszęcin, Krysiaki Będkowskie, Marcelin, Rekle, Rychłowiec, Rząśnia, Stróża, Suchowola, Zabrzezie, Zielęcin, Ścięgna, Żary 497
5. Siemkowice Delfina, Ignaców-Miętno, Katarzynopole, Kije, Kolonia Lipnik, Laski Tondle, Lipnik, Marchewki, Mokre, Ożegów, Pieńki Laskowskie, Radoszewice, Siemkowice, Zmyślona, Łukomierz 1408
6. Strzelce Wielkie Antonina, Dębowiec Wielki, Dębowiec Mały, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wistka, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Zamoście, Zamoście Kolonia 137
7. Sulmierzyce Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań-Anielów, Kuźnica, Łęczyska-Markowizna, Marcinów, Nowa Wieś, Ostrołęka, PGR Wola Wydrzyna, Piekary, Stanisławów, Sulmierzyce, Wola Wydrzyna 520
Łącznie powierzchnia 6.807
Wymienione wyżej opracowanie musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. 2012, poz. 1302), oraz być zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach oraz Zarządzeniu nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.1.2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie nowelizacji cytowanego Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku.
Wyszczególniona powierzchnia może ulec zmianie po dokonaniu w terenie prac inwentaryzacyjnych, jednak zmiany te nie mogą mieć wpływu na cenę podaną w ofercie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się