Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej stanu technicznej sprawności budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w Prudniku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie przeglądu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b, c, i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) 73 budynków i 506 lokali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ dział III.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się