Dostawa niskotemperaturowej zamrażarki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niskotemperaturowej zamrażarki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się