Druk i montaż siatek wielkoformatowych oraz bannerów na elewacjach salonów MEBLE – BRW

» Opis zapytania

Druk i montaż siatek wielkoformatowych oraz bannerów na elewacjach salonów MEBLE – BRW:
1. Łódź , ul. Brukowa 4 , elew. pd., od ul. Helskiej (https://goo.gl/maps/d6uCEJd1KnBFxgxV8)
2. Łódź , ul. Piłsudskiego 133c , elew. zach. (https://goo.gl/maps/iy3pLgt8XNWbZBF27)

Montaż bannerów (+ ew. ich druk) na elewacjach salonów MEBLE – BRW:
1. Łódź , ul. Brukowa 4 , elew. wsch. (https://goo.gl/maps/owmdxb99S9B1H8vD9) i zach.
2. Łódź , ul. Piłsudskiego 133c , elew. pn. (https://goo.gl/maps/19eBq5yo8kMobEhw6)
3. Pabianice, ul. Stary Rynek 23, elew pn. i wsch (https://goo.gl/maps/JwZbmYh1yqZA9VjF7)

UWAGA: konieczna jest wizja lok. (koszt wliczony w wycenę) mająca na celu uzyskanie informacji dot. dokładnych wymiarów oraz sposobu montażu reklam na konstrukcji nośnej. Wszelkie nieprawidłowości, które wynikną przy montażu reklam oferent usuwa na własny koszt w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

Suma powyższych ilości może być inna niż deklarowana. Ilości w jednej akcji mogą ulec zmianie.
W przypadku reklamacji (m. in. uszkodzenia nie będące następstwem ponadnormatywnych warunków atmosferycznych) zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostawcy.
Okres świadczenia usługi: do 15.01.2020 r.

Termin pierwszej realizacji: I połowa czerwca 2019 r.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

MEBLE - BLACK RED WHITE SP. Z O.O.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się