„Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (część A) oraz wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki w podziale na zadania (część B) zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77.21.14.00-6 – Usługi wycinania drzew, 77.21.15.00-7 – usługi pielęgnacji drzew.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się