Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, szczegółowo określonego w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 2a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się