Wykonanie naprawy wraz z dostawą i montażem odcinka Wytwórni Mas Bitumicznych: waga kruszywa, wypełniacza i asfaltu wraz z nowym oprogramowaniem procesu produkcyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy wraz z dostawą i montażem odcinka Wytwórni Mas Bitumicznych: waga kruszywa, wypełniacza i asfaltu wraz z nowym oprogramowaniem procesu produkcyjnego znajdującej się na terenie Zakładu Robót Drogowych przy ulicy ul. Energetyczna 4w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2019 | 08:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się