Wycinanie zakrzaczeń i zadrzewień oraz wykaszanie terenów nieleśnych w Nadleśnictwie Szczytno

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje prace:

- wycinanie odrośli zakrzaczeń i zadrzewień na powierzchni: 119,90 ha,
- wykaszanie ręczne powierzchni nieleśnych bez zbioru biomasy: 88,65 ha,
- wykaszanie mechaniczne powierzchni nieleśnych bez zbioru biomasy: 70,45 ha,
- wycinanie czeremchy amerykańskiej na powierzchni: 5 ha.

Opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określa katalog norm czasu stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003r. do pobrania na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/uzytkowanie/pracochlonnosc/katalog_norm_czasu_08/view


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj prac, ich wielkość, zakres, lokalizację oraz sposób wykonania zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sobieszczańskiego 4
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Szczytno
ul. Sobieszczańskiego 4
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się