Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły – szacowanie wartości zamówienia

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa nadzoru archeologicznego
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Zgodnie z terminami postępowania przetargowego, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest świadczenie usług nadzoru archeologicznego. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 (SZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, Sławomir Kot, tel. 52 / 35 55 830
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Brak potwierdzenia kryteriów określonych poniżej może skutkować odrzuceniem oferty.
W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS.
Zamówienie służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia i nie musi kończyć się wyborem oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się