Wykonanie podłoża z kostki ażurowej w obiekcie M-11b na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie podłoża z kostki ażurowej w obiekcie M-11b na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.

Ofertę należy przygotować w oparciu o dokument: "Załącznik nr 1 - Wykonanie podłoża w M-11b - Przedmiar - Obmiar".

Dokumenty do pobrania z naszego systemu:

- Załącznik nr 1 - Wykonanie podłoża w M-11b - Przedmiar - Obmiar

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o poufności

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie - Dane osobowe.


INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
=============================

W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania ceny netto oferty, do systemu należy dołączyć również następujące załączniki w postaci plików w formacie PDF:

- Podpisany Załącznik nr 2 - Oświadczenie o poufności

- Podpisany Załącznik nr 3 - Oświadczenie - Dane osobowe.

- Kosztorys szczegółowy,

- Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

* całkowitą cenę oferty netto (łącznie z kosztami zakupu, dostawy i montażu),

* Okres gwarancji
(minimum 36 miesięcy)

* termin realizacji (Nie później, niż 30 dni od otrzymania zamówienia),

* warunki płatności:
-- forma płatności: przelew,
-- termin płatności - nie krótszy, niż 60 dni


WIZJA LOKALNA
=============
Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przez Oferenta przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Odbycie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
Wizja lokalna odbędzie się w następującym terminie:

31.05.2019 r.

Prosimy Oferentów o przybycie do NITROERG S.A. przy ul. Zawadzkiego 1
w Krupskim Młynie o godzinie 10:00 i oczekiwanie przed główną bramą wjazdową.
Z tego miejsca Oferenci zostaną odebrani i udadzą się na miejsce będące przedmiotem postępowania przetargowego.
Zgłoszenie (nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem wizji) uczestnictwa
w wizji lokalnej musi zawierać dane Wykonawcy, tj.: nr telefonu, imię i nazwisko, nazwę firmy. Osoba, która będzie uczestniczyć w wizji lokalnej powinna posiadać dowód osobisty celem okazania go w Biurze Przepustek.
Powyższe informacje wraz ze zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres e-mail:

g.stoklosa@nitroerg.pl.

Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a jego oryginał przekazany przedstawicielowi Zamawiającego przed rozpoczęciem wizji lokalnej na terenie NITROERG S.A.


======================
Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment), określonej w przepisach art. 108a i następne Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 wraz z późniejszymi zmianami).
======================

W przypadku pytań prosimy o kontakt.


OSOBY DO KONTAKTU:
===================

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

- w sprawach ustaleń technicznych:

* Pan Adam Goździk
tel. kom.: 887 877 874


- w sprawach organizacji postępowania przetargowego jest:

* Pan Grzegorz Stokłosa
NITROERG S.A.
ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn,
tel.: 32 46 62 165
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
w dniach roboczych w godz. 7:30-13:30.

Załączniki:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się