Obsługa serwisowa maszyn oraz urządzeń introligatorskich będących w użytkowaniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa maszyn oraz urządzeń introligatorskich będących w użytkowaniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych w Warszawie będącej
na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50000000-5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach nr 1,1.1-1.2, oraz w załączniku nr 5 /projekt umowy/
do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się